Integritetspolicy

1. Insamling av personlig information

När du skapar ett konto på Chagi Academy-webbplatsen begär vi viss personlig information, inklusive ditt namn, e-postadress och lösenord. Denna information krävs för att kunna ge dig åtkomst till våra träningstekniker och teori inför dina taekwon-do graderingar. Vi samlar inte in någon annan känslig information utanför det som behövs för att tillhandahålla våra tjänster.

2. Användning av personlig information

Vi använder den personliga informationen som du tillhandahåller för att administrera ditt konto, ge dig åtkomst till vårt utbud av träningstekniker och teori, och kommunicera med dig angående ditt konto och eventuella uppdateringar av våra tjänster. Vi kan också använda din information för att analysera och förbättra våra tjänster samt för att anpassa din användarupplevelse.

3. Dataskydd och delning av information

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst, ändring och radering. Vi delar inte din personliga information med tredje parter utan ditt uttryckliga medgivande, förutom i de fall där det krävs enligt lag eller för att skydda vår webbplats och våra användares rättigheter.

4. Säkerhet

Vi strävar efter att upprätthålla en säker miljö för insamling, lagring och överföring av personlig information. Vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda din information mot oavsiktlig förlust eller obehörig åtkomst. Vi kan dock inte garantera absolut säkerhet för informationen och uppmanar dig att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att skydda din egen information när du använder vår webb-app/hemsida.

5. Spårningstekniker

Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats och för att samla in statistisk information om hur vår webbplats används. Denna information är avsedd för intern analys och förbättring av våra tjänster och kommer inte att kopplas till din personliga information.

6. Ändringar av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och det är ditt ansvar att regelbundet granska integritetspolicyn för att vara informerad om eventuella uppdateringar.

7. Kontaktinformation

Om du har frågor, kommentarer eller bekymmer angående denna integritetspolicy eller vår hantering av din personliga information, kontakta oss via följande e-postadress: simon.sjodin@ztrive.se , daniel.brannstam@ztrive.se , alexander.haaland@hyperisland.se.

Godkännande

Genom att använda Chagi Academy-webbplatsen och tillhandahålla din personliga information godkänner du att vi behandlar din information enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

Användarvillkor för Chagi Academy

Dessa användarvillkor reglerar din användning av Chagi Academy-webb-appen/hemsidan. Genom att använda våra tjänster godkänner du att följa och vara bunden av dessa villkor. Läs igenom följande information noggrant innan du använder våra tjänster.

1. Åtkomst och användning av tjänsterna

a. Genom att skapa ett konto hos Chagi Academy får du åtkomst till våra träningstekniker och teoriresurser för taekwon-do graderingar. Denna åtkomst är personlig och får inte överlåtas till någon annan användare.

b. Du ansvarar för att skydda ditt konto och dina inloggningsuppgifter. Du samtycker till att inte dela dina inloggningsuppgifter med någon annan och att inte använda någon annans konto.

c. Du samtycker till att använda våra tjänster på ett lagligt och ansvarsfullt sätt och att inte missbruka, störa eller skada vår webb-app/hemsida eller andra användares upplevelse.

2. Personlig information

a. Vid skapande av ditt konto på Chagi Academy-webbplatsen kommer vi att begära viss personlig information, inklusive ditt namn, e-postadress och lösenord. Se vår integritetspolicy för mer information om hur vi hanterar och skyddar din personliga information.

b. Du ansvarar för att den information du tillhandahåller är korrekt och uppdaterad. Om det finns några ändringar i din personliga information bör du uppdatera ditt konto så snart som möjligt.

c. Du kan när som helst kontakta oss på Chagi Academy på daniel.brannstam@ztrive.se för att ta bort ditt medlemsskap och lagrad information.

3. Immateriella rättigheter

a. Du får endast använda vårt webbplatsinnehåll för personligt bruk och för att förbereda dig inför dina taekwon-do graderingar. Du får inte kopiera, modifiera, distribuera eller använda vårt innehåll i kommersiellt syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

4. Ansvarsfriskrivning

a. Chagi Academy tillhandahåller träningstekniker och teori som riktlinjer för taekwon-do graderingar. Vi garanterar inte att våra tjänster kommer att garantera din framgång vid graderingarna eller att de är fria från fel eller brister.

b. Du använder våra tjänster på egen risk. Chagi Academy och dess ägare och anställda ansvarar inte för eventuell skada, förlust eller skada som kan uppstå vid användning av våra tjänster.

5. Ändringar av användarvillkoren

a. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och det är ditt ansvar att regelbundet granska villkoren för att vara informerad om eventuella uppdateringar.

6. Kontaktinformation

Om du har frågor, kommentarer eller bekymmer angående dessa användarvillkor eller vår webb-app/hemsida, kontakta oss via följande e-postadress: simon.sjodin@ztrive.se , daniel.brannstam@ztrive.se , alexander.haaland@hyperisland.se

Godkännande

Genom att använda Chagi Academy-webb-appen/hemsidan samtycker du till att följa dessa användarvillkor och accepterar att ansvaras för eventuella överträdelser eller skador som kan uppstå vid överträdelse av dessa villkor.